Nakon serije rujanskih kiĆĄnih ciklona  već je u nekoliko gradova zabiljeĆŸen rekordna količina oborina ne samo za mjesec rujan, nego i za bilo koji mjesec u godini. Po podacima sa sluĆŸbenih meteoroloĆĄkih postaja DHMZ-a (do ponedjeljka 18. rujna 2017 u 8 sati) trenutno stanje s  oborinama na meteoroloĆĄkim postajama koje su već postavile nove oborinske rekorde je:  Rab 465 mm, Zadar Zemunik i ZaviĆŸan 430 mm, Zadar Puntamika 425 mm, Poreč 285. Nova ciklona, već peta od početka rujna će ove oborinske milimetre joĆĄ viĆĄe povećati, a  povećati će se i broj mjesta s novim oborinskim rekordima.  A  i nakon aktualne ciklone slijedi joĆĄ i zadnja dekada rujna.

Tijekom rasprave o ovogodiƥnjem kiƥovitom rujnu, na stranicama naƥeg foruma postavilo se i pitanje o dosad  najkiƥovitijem mjesecu odnsono mjesecima u Hrvatskoj?

Da bi, barem okvirno odgovorili na ovo pitanje analizirali smo, odnosno zbrojili  dostupne mjesečne  podatke o količini oborine za odabranih 13 glavnih meteoroloơkih postaja DHMZ-a u razdoblju od 1961. godine pa zaključno do ovogodiơnjeg rujna.

Stanice čiji podaci su koriĆĄteni u statistici su: Rijeka, VaraĆŸdin, Zagreb Grič, Ogulin, ZaviĆŸan, Gospić, Knin, Osijek, Zadar, Split Marjan, Hvar, Lastovo i Dubrovnik. Odabrano je tih 13 stanica jer „pokrivaju“ sve krajeve Hrvatske i za sve njih imamo neprekidne podatke od 1961. godine.

Naravno, ovaj prikaz i rangiranje nije  sluĆŸbeni odgovor na pitanje iz naslova, već samo jedan mogući  „pogled“ na oborinske podatke. Pravi bi odgovor mogli dati  klimatolozi na temelju podataka iz duĆŸeg razdoblja odnosno za veći broj meteoroloĆĄkih postaja koje bi joĆĄ bolje „pokrile“ područje Hrvatske.

Prema toj analizi najkiĆĄovitiji je bio listopad 1974. godine u kojem je suma oborina na navedenih 13 meteoroloĆĄkih postaja iznosila 3810.0 mm. Slijedi  studeni iz 1962. godine sa 3678.5 mm, a na „trećem“ mjestu. OvogodiĆĄnji je rujan u svojih prvih 18 dana na navedenih 13 postaja zabiljeĆŸio 2522.7 mm kiĆĄe. Po tome je zasad na 23. mjestu „najkiĆĄovitijih“ mjeseci. Koliko će se joĆĄ popeti na ovoj nesluĆŸbenoj listi, ostaje da se vidi.

DHMZ na svojim internetskim stranicama objavljuj  iscrpan popis mjesečnih i godiơnjih količina oborina za mnoga mjesta u Hrvatskoj od 2009. godine na dalje, iako broj meteoroloơkih postaja malo varira od godine do godine.  Ukoliko se zbroji ukupna mjesečna količina oborine u proteklih 8 godina onda se dobije da su listopad 2015. i rujan 2014. u zadnjih 8 godina bili najkiơovitiji mjeseci.  Ta dva mjeseca su „visoko“ pozicionirana i na naơoj „ukupnoj“ listi s podacima od 1961. godine.

slika

Podatke analizirao Risto Marić