NEDJELJA, 02. lipnja – Deveta nedjelja kroz godinu
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8:00 sati ( + Božo i Zorka Jusup )
Otvor sv. Šime za našu župu u 10:00 sati
Molitva za naše pokojne na Novome groblju u 18:00 sati
Večernja sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19:00 sati ( + Boška Sikirić)
Ponedjeljak, 03. lipnja
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8:00 sati ( + Nediljka Lisica)
Utorak, 04. lipnja
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19:00 sati (zajedničke nakane)
Srijeda, 05. lipnja
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 19:00 sati

( + Zvonimir – Pere Šimunić – I. god)

Četvrtak, 06. lipnja
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19:00 sati
(+ Šime Petković; + Boris Sikirić)
Nakon sv. Mise biti će Euharistijsko klanjanje
Petak, 07. lipnja – Presveto Srce Isusovo
Sv. Mise u crkvi sv. Roka u 9:00 sati ( + Vinko Sikirić; + Milan) te u
18:00 sati. Nakon večernje sv. Mise bit će procesija po našem Starom
selu
Subota, 08. lipnja
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8:00 sati ( + Marijan Lisica – Franina )
NEDJELJA, 09. lipnja – Deseta nedjelja kroz godinu
Sv. Mise u crkvi Velike Gospe u 8:00 sati ( + Križo Sikirić Matura ) te u
10:30 sati (Pro populo). Večernja sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19:00 sati
( + Emilio Sikirić)

ŽENIDBENA NAPOVIJED

Na sakrament sv. Ženidbe pripremaju se: KRISTINA KARABAN,
rođena 1992. u Zadru od oca Branka i majke Nedjeljke rođ. Lisica iz
naše župe i JOSIP LUKAČ, rođen 1984. u Zagrebu od oca Mirka i
majke Đurđice rođ. Puntijar iz župe sv. Mihaela Arkanđela – Zagreb
Gračani. Vjenčanje je 22. lipnja u župi sv. Mihaela Arkanđela u Zg

ZLATNA KRUNICA

Mjesec lipanj posvećen je Presvetom Srcu Isusovu. Svaki dan kroz
mjesec lipanj 20 minuta prije sv. Mise molit ćemo Zlatnu krunicu

SVEĆENIČKO REĐENJE

U subotu 08. lipnja s početkom u 10:00 sati u katedrali sv. Stošije bit će
svećeničko ređenje. Za svećenike će biti zaređeni: don Antonio Oltran,
don Rudi Juras te don Tin Vidov. Misu ređenja predvodi mons. Milan
Zgrablić, nadbiskup zadarski. Molimo za nova duhovna zvanja

ISUSE BLAGA I PONIZNA SRCA, UČINI SRCE MOJE PO

SRCU SVOME!

O Isusovoj plemenitosti srca

Jedan od najljepših komplimenata za neku osobu je tvrdnja da su  on ili
ona čovjek velikoga srca. Ljudi velikoga srca čine dobro.
Svetkovina Srca Isusova časti i slavi Isusovu velikodušnost, plemenitost
njega srca. Kad mu vjeruješ, kad stupiš u vezu s njim, kad ga slušaš,
tada čuješ ne samo vijest, uputu, zapovijed. Ti slušaš njegovo srce.
Ostani uz njega  dok ne otkriješ to njegovo srce.
Ostati uz Isusa i otkriti njegovo srce kako bismo shvatili  što evanđelje
stvarno u sebi ima, to je više nego vijest, uputa ili zapovijed, ono naime
za slomljenog čovjeka treba postati ljubav i strast za život u punini (Iv
10,10).
U evanđelju svetkovine Presvetog Srca Isusova Isus na dirljiv način
 poziva  da k njemu dođemo i rado ostanemo uz njega. Dođite k meni,
kaže on, svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite
jaram moj na sebe, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći
ćete spokoj dušama svojim.  
Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako (Mt 11,28-30). Tom
pozivu prethodi hvala i pohvala u kojoj Isus izražava svoj povjerljiv
odnos prema Bogu, svome Ocu.
To poznavanje Sina po Ocu kao i poznavanje Oca po Sinu (Mt 11,27) 
bit će već u prvoj Crkvi označeno mističnim činom,   činom s mnogo
ljubavi a to znači uvijek ljubiti i biti jedno. Isus to ne traži isključivo za
sebe nego za  ljude koje poziva da k njemu dođu kako bi ih uveo u
unutarnji odnos prema Ocu.
U jednoj pokrajnjoj kapeli crkve Il Gesu u Rimu jako je izražena ta
Isusova  bratsko sestrinska gesta na jednoj umjetničkoj slici. Tu Isus
drži svoje srce u rukama i pruža ga promatraču ili promatračici kao dar.
Taj Isus koji u rukama drži svoje srce, formalno poziva svoga
promatrača da uđe s njim u dinamiku njegova poslanja i da ljudima
donese radosnu vijest o Bogu. Pritom Isus ne želi ništa zadržati za sebe
što je primio od Boga, svoga Oca. Puno više bi htio da naš život bude
označen od Božje mudrosti i unutarnjeg mira.