Dana 30.9.2023.je održana 14.tu eko akciju čišćenja podmorja u marini Dalmacija a to je ujedno i zadnja ovogodišnja eko akcija čišćenja podmorja što znači da i dalje , već 13 godina držimo prosjek od 12-16 akcija godišnje, što je respektabilan broj. Ova akcija je održana u suradnji sa ljudima iz D-marin i druga je ovogodišnja akcija u ovoj marini. S obzirom na veličinu marine dogovor je da se svaka sljedeća akcija organizira u drugom bazenu marine tako da nakon desetak akcija bude očišćeno kompletno podmorje marine. S obzirom na broj plovila količina otpada je zapanjujuće mala što govori o brizi zaposlenika ali o brizi vlasnika plovila, većina otpada je starijeg porijekla dok je novog otpada vrlo malo što je podatak koji ohrabruje. Naši nezaobilazni partneri i “braća po muci” su Čistoća Zadar jer bez njih ne bismo mogli sav prikupljeni otpad zbrinuti a tu je još i naš nezamjenjivi partner Gradsko društvo Crvenog križa sa svojim volonterima bez kojih bi bilo puno teže. Dogovor je sa vodećim ljudima marine da akcije idu dalje tj.postati će tradicionalne uz razne radionice i izložbe za sve sudionike i dobronamjerne goste i njihovu djecu!