Završio je četvrti turnir u košarci 3×3 na prugi.
sudjelovali su –
1.Tenda rock
2.Bibano perpetuum events
3.OPG kočka
4.Bingo bango
5.Centrifuga
6.Sagunica
7.Đumbus
8.Deus pokloni
9.Gusari sa ulice
10.Peti element
11.Fg grafika
12.Troskot
13.Mali pariz
14.Palačinka bar leo
15.Kašunari
16.400 +