Na arheološko nalazište pokraj plaže u Lipauskoj ukazao je na “Večerima bibinjskih sjećanja” naš mještanin dr. sc. Ante Gverić, inače ravnatelj zadarskog Državnog arhiva. O tome je rekao sljedeće:

Riječ je o ostacima

građevine iz doba antike

na samoj morskoj obali koji su dijelom i u moru

, budući se razina mora digla tijekom dva tisućljeća. Ovaj lokalitet u znanstvenoj literaturi poznat je otprije, međutim nikada nisu vršena ozbiljnija arheloška istraživanja. U fazi pripreme znanstvenog skupa o Bibinjama koji je održan u travnju, skrenuli smo pažnju sudionicima skupa (arheolozima) na ovaj lokalitet. Već samim njihovim površnim uvidom (pregledom) utvrđeno je s visokom sigurnoću da je riječ o kompleksu termi (kupališta) iz doba rimske uprave na ovim prostorima. Iznosim tezu da je ovaj lokalitet moguće vezan upravo za imanje koje je isluženi rimski vojnik Vibius (Vibij) imao na području današnjih Bibinja, a po kome je Bibinje i dobilo ime. Neposredna blizina rimskog vodovoda (ostaci vidljivi u Lonićima) tome ide u prilog.
Potrebno je da općinska uprava pokrene mjere zaštite odnosno arheološko istraživanje ovog lokaliteta. I to žurno, budući se lokalitet nalazi na samoj morskoj obali izložen kako ubrzanom prirodnom propadanju tako i mogućim ljudskim devastacijama. Arheološkim istraživanjima ovog lokaliteta donekle bi se osvijetlilo najraniju prošlost na području našega mjesta.
bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty