Evo foto prikaz badnjaka u Bibinjama i osvrt na kolede koje su se palile po kvartovima.

Invalid Displayed Gallery