Obavijesti

Glasnik sv.Roka od 22.04 do 29.04 2012.

crkva

Ponediljak;23.IV.sv.Juraj:   Župni ured ureduje od 8,30 h do 12 h.sveta krunica bit će u crkvi Vel.Gospe;a nakon toga je sv.misa-zajednička u 19 h.

Utorak;24.IV.  Sveta misa bit će u crkvi sv.Roka u 8 h.Župni ured ureduje od 8,30 h do 12 h.Župni vjeronauk za I.raz.sred.škole je u 9,30 h ili u 17,30 h. Župni vjeronauk za 5 raz.O.škole je u 16 h.

 

Srijeda;25.IV.SV.Marko,evanđelist: Sveta misa je u crkvi Vel.Gospe u 8 h.

 

Četvrtak;26.IV. Sveta misa bit će u crkvi sv.Roka u 8 h.Župni ured ureduje od 8,30 h

do 12 h.Župni vjeronauk za II.raz.sred.škole (kandidati za sv.Krizmu) u 9,30 h ili

u 17,30 h. Župni vjeronauk za 6.raz.O.škole je u 16 h.Neokatekumeni – 20 h.

 

Petak;27.IV. Sveta ispovjed za PRVOPRIČESNIKE  bit će u crkvi Vel.Gospe u

8,30 h. i u 16 h.U 18,30 h je sveta krunica,a u 19 h je sveta misa.

 

Subota;28.IV. Sveta misa je u 8 h u crkvi sv.Roka.Ministranti-sastanak je u 9 h.

Župni vjeronauk za 8.raz.O.Škole je u 9,30 h.Župni vjeronauk za II.raz.sred.škole

(kandidati za sv.Krizmu) je u 11 h ili u 16 h.(ovisno kada ste u mogučnosti).)

Marijina Legija- sastanak je prema dogovoru! Neukatekumeni-u 20 h.

 

Nedjelja;29.IV. 4.USKRSNA – VAZMENA – DOBROG PASTIRA – svjetsko

molitveni dan za duhovna zvanja – DAN PRVE PRIČESTI U ŽUPI:Svete mise u

crkvi Vel.Gospe bit će u 8 h.(prva pričest) i u 10,30 h.Poslije podne u 17,30 h bit

će sveta krunica u crkvi sv.Roka,a u 18 h je večernja sv.misa.