NEDJELJA, 7. TRAVNJA     –     BOŽANSKO   MILOSRĐE

Sveta misa u crkvi Velike Gospe u 8 sati (Tomislav Bugarija), u 10.30  (zbor mladih). U crkvi sv. Roka krunica u 17,30, u 18 sati  sveta misa (Tome i Krsto  Sekula). Nakon mise susret AGAPE   članice  Božanskog milosrđa u vjeronaučnoj dvorani.

Ponedjeljak: crkva Velike  Gospe  u 18 (zajednička).

Utorak, 9. travnja: crkva sv. Roka misa  u 8 sati (Miro Šindija).

Srijeda, 10. travnja;  u  crkvi  Velike  Gospe,  18 sati  (Ljubi Lukić).

Četvrtak,  crkva  sv.  Roka  misa 8 sati (Šime  Stipanić).

Petak, 12. travnja:  crkva Velike Gospe  u 18 sati( Anka Fuzul)

Subota, 13. travnja: u crkvi sv. Roka u 8 sati misa ( Ante Tonći  Sikirić).

Nedjelja, 14:         TREĆA  USKRSNA  NEDJELJA

Sveta misa u crkvi Velike Gospe u 8 sati (Ive  Lisica), u 10.30  (Župni zbor ). U crkvi sv. Roka krunica  Božanskog   milosrđa  u 17,30, u 18 sati  sveta misa (Ljube  Kero). Nakon mise susret AGAPE   članica Božanskog milosrđa u vjeronaučnoj dvorani.

 • KUM   NA KRŠTENJU
 •  Kan. 872 – Neka se kršteniku dadne kum čija je zadaća pomagati odraslom kršteniku u pristupu u kršćanstvo…
 •  Kan. 873 – Neka se uzme samo jedan kum ili jedna kuma ili i kum i kuma.
 • Dakle, Zakonik nalaže da se ima samo jednoga kuma, te iznimno dopušta da mogu biti dvoje kao kum i kuma. Nisu nikako predviđeni, a niti dopušteni dva kuma ili dvije kume.
 •  Kan. 874 – Da bi se kumu dopustilo preuzeti služba kuma, potrebno je:
 • – da ga odredi sam krštenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu;
 • –  da je navršio šesnaestu godinu života, osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju
 • – da zbog opravdana razloga treba da se dopusti iznimka;
 •  – da je katolik, potvrđen i pričešćen, i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;
 •  – da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom;
 •  – da nije otac ili majka krštenika.
 • Ugostimo jednu  biskupiju u BIBINJAMA  19. travnja.
 • Ovaj tjedan prijavite se na hodočašće u Padovu radi rezervacije hotela.

Uređujemo Trg Velike Gospe. Uredimo i  parking za sva auta da nam bude draže doći do naše Crkve.  Sudjelujmo!

ZARUČNIČKI  TEČAJ   NA  PUNTAMICI:

 9, 10, 11, 12. TRAVNJA  U 18,30  SATI

VJENČANJE:

KRSTO  FUZUL  I  ANA  KARABAN  U 18 SATI