Nedjelja, 4. prosinca – Druga nedjelja došašća (adventa)
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u: 8,00 i u 10,30 sati (predstavljanje
krizmanika). Večernja za pokojne na Novome groblju u 16, 00 sati.
Večernja Misa u crkvi sv. Roka u 17,00 sati
Ponedjeljak, 5. prosinca
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 6,00 sati (zajedničke nakane)
Utorak, 6. prosinca – Sv. Nikola, biskup
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 6,00 sati
Srijeda, 7. prosinca – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 6,00 sati
Četvrtak, 8. prosinca – Svetkovina Bezgrešnog začeća BDM
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 6,00 sati
Procesija sa Gospinim kipom u 16,30 sati
Sv. Misa u 17,00 sati u crkvi sv. Roka
Petak, 9. prosinca
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 6,00 sati
Subota, 10. prosinca
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 6,00. Ide se u Zagreb F. Tuđmanu na grob.
Polazak je u 7,00 sati sa trga dr. F. Tuđmana. Javiti se treba u Općinu.
Nedjelja, 11. prosinca – Treća nedjelja došašća (adventa)
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u: 8,00 i u 10,30 sati
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 17,00 sati

CARITASOVA AKCIJA

Hrvatski Caritas već 20 godina provodi program „Za 1000 radosti“ kroz
cijelu godinu, a napose u predbožićno vrijeme. Pomoć je namijenjena
obiteljima koje su ekonomski pogođene. Može se donirati pozivom na
donacijski telefon 060 9010 ili na žiro račun Hrv. Caritasa IBAN
HR4023400091510126452, poziv na br. 7-22. Više na: www.caritas.hr

BOŽIĆNI BLAGOSLOV KUĆA I OBITELJI

Blagoslov nastavljamo u ponedjeljak. Blagoslivljat će župnik don
Zdenko, don Slavko Ivoš i don Ivan Čapalija.
Ponedjeljak, 5. prosinca: don Zdenko: od 8,00 do 16,00 sati –
Lipauska, pa do Ante Tote
don Ivan: Lugarevi, Šindije, Karabani, Frlete i Delije
/don Slavko će dovršiti u ponedjeljak ono što nismo, zbog kiše,
uspjeli u subotu/.
Utorak, 6. prosinca: don Zdenko: od 8,00 do 16,00 sati – od Mature
do Špirine ulice
Don Ivan: od 8,00 do 16,00 sati – od ul. 159. brigade do Nina Šimunića
Srijeda, 7. prosinca: don Zdenko: od 8,00 do 16,00 sati – od križa
prema Markoviću samo s desne strane, te Sekule
Don Ivan: od 8,00 do 16,00 sati – od Nove crkve do križa prema
Markoviću s lijeve strane, te Škrbote
Četvrtak, 8. prosinca: don Zdenko: – od 8,00 do 16,00 sati – od
staračkog doma sv. Ane do ul. Banića klanac i do Pizza Roko
Petak, 9. prosinca: don Zdenko: – od 8,00 do 16,00 sati – od
ul. Banića klanac do dućana „Pivac“
Prigodom blagoslova kuća pripremite križ, blagoslovljenu vodu i
svijeću. Dobrovoljni prilog koji se tada daje je za potrebe naše župe. Za
sakristana se posebno daje prilog od 25 kuna po osobi. To je nagrada
za njegov rad u crkvi i župi kroz cijelu proteklu godinu.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Još i danas, nakon dvije tisuće godina, jasno se čuje poziv Ivana Krstitelja.
Međutim, veoma važan preduvjet za istinsko pokajanje iziskuje priznanje
grešnosti. Treba korijenito izmijeniti svoj način gledanja na svijet i
prosuđivanje svojih djela. Ljudi u Ivanovo doba znali su što je grijeh; kao i
uvijek, pojedincu je teško spoznati vlastite grijehe. Danas je potrebno
nadvladati velik izazov: “grijeh” se odbacuje i zamjenjuje drugačijim pojmom:
osjećajem razočarenja što ne živimo prema svojim osobnim mjerilima,
emocionalnim neuspjehom, nekom vrstom intelektualnog nesporazuma ili
pogreške nastale nekim psihološkim uvjetovanjem iz djetinjstva. Za odaziv
pozivu Ivana Krstitelja, moramo povratiti osjećaj tko Bog jest, tko smo mi, a
tko mi nismo. Bog je bio Otac, vjerni zaručnik izabranog naroda. Obilato se
brinuo za njih od trenutka kada ih je izabrao; nikada ih nije napustio, izveo ih
je iz ropstva, slao im je proroke… i možemo nastaviti nizati dobročinstva koja
nam je Bog darovao u Kristu: opraštanje naših grijeha, svoje Tijelo i Krv u
Euharistiji; istinitost, vodstvo i zaštitu od pogrešaka u Crkvi. Griješimo protiv
Boga, poput neposlušnog sina ili nevjerne žene. Kada nam se to jednom ureže
u svijest, nastat će i preduvjeti za otvaranje svojih duša Kralju koji dolazi. “Ne
treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Ta ne dođoh zvati pravednike nego
grješnike”. Ivanove riječi nas straše. Postoje razne vrste strahova, a i naše
pokajanje mogu motivirati ove razne vrste strahova. Možda nam je žao što
smo griješili jer “Bog je osvetoljubiv”, sposoban da nas kazni “sve dok ne
otplatimo i zadnji novčić.” To je sirovi, ropski strah. Međutim, postoji i druga
vrsta straha, strah kada ne mislimo toliko na štetu koju ćemo pretrpjeti, koliko
na gubitak povlastica. Dolazak kraljevstva Božjeg je sjajna prilika, prilika za
opraštanje, za iscjeljenje od grijeha, prilika da budemo djeca Božja. Ali za
ulazak u nov život kojeg nam je došao darovati treba zbaciti sa sebe svako
robovanje grijehu. Pokora je pročišćenje, priprema za dar. Postoji i treća vrsta
straha, strah da ne povrijedimo osobu koja nas ljubi. Krist tvrdnjom o svom
kraljevstvu povlači crtu razgraničenja – razdvaja ga od onog “drugog”
kraljevstva, vladavine njegova neprijatelja, i poručuje nam da moramo
odabrati između njega i onog drugog (“tko nije sa mnom, protiv mene je”). To
podrazumijeva sukob, ali unatoč tome bit kraljevstva Božjeg je ljubav.
Njegova moć nad nama leži u snazi njegove ljubavi i dobrote. Ako smo i mi
od njegova kraljevstva onda ćemo i mi položiti život za svoju braću i sestre.
“Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa
plodovima zlim.” Ako smo doživjeli Božje opraštanje i ako nas je on obnovio,
moramo svojim životom to i dokazati. Nije dovoljno reći “imamo oca
Abrahama”, nitko neće zadobiti život vječni po vjeri neke druge osobe, osim
ako i on sam ne prihvaća i ne živi tu vjeru. Isus nam govori da će nam naša
djela dati odgovor.