Nedjelja, 19. lipnja – 12. kroz godinu

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00 sati, te u 10, 30 sati.

Sv. Misa u crkvi Svetoga Roka u 19,00 sati

Ponedjeljak,  20. lipnja

Sv. Misa  u crkvi Velike Gospe u 19,00 sati (zajedničke nakane)

Sastanak Župnog past. i ekon. vijeća u crkvi V. Gospe u 20,00 sati

Utorak, 21. lipnja – sv. Alojzije Gonzaga, zaštitnik mladeži

Sv. Misa u crkvi  sv. Roka u 19, 00 sati

Srijeda, 22. lipnja

Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8, 00 sati (+Dragan Lisica)

Nakon Mise molitva na grobu poginulog hrvatskog branitelja

Četvrtak, 23. lipnja                   

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 19, 00 sati.

Petak, 24. lipnja – svetkovina Presv. Srca Isusova

Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19, 00 sati

Nakon Mise procesija po Starom selu s kipom Srca Isusova

Subota, 25. lipnja

Biskupsko ređenje Mons. Milana Zgrablića u katedrali u 11,00 sati

Sv. Misa ispred crkve sv. Ivana u Starom selu u 19,00 sati na čast rođenja sv. Ivana Krstitelja

Nedjelja, 26. lipnja – 13. kroz godinu

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00 sati, te u 10, 30 sati.

Sv. Misa u crkvi Svetoga Roka u 19,00 satiJučer, u subotu 18. lipnja u katedrali u Zadru zaređena su trojica đakona za prezbitere (svećenike), a među njima je naš don Frane Šindija. Čestitamo, zahvaljujemo i molimo za njih Božji blagoslov

SASTANAK ŽUPNOG PASTOR. I EKONOM. VIJEĆA

U ponedjeljak 20. lipnja u 20,00 sati u crkvi Velike Gospe održat će se sastanak župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća. Glavna točka dnevnog reda je priprema i organizacija slavlja Mlade Mise u župi.

PROBE MJEŠOVITOGA ZBORA

U sklopu pripreme za Mladu Misu održavaju se intenzivne probe koje će biti ovaj tjedan u utorak i četvrtak u 20,00 sati. Molimo sve one koji žele pjevati u zboru na Mladoj Misi da se neizostavno uključe u probe.

SUSRET MLADIH U KATEDRALI

U duhovnoj pripremi za biskupsko ređenje bit će u katedrali u četvrtak, 23. lipnja u 20,00 sati molitveni susret mladih naše Nadbiskupije.

ŽENIDBENE NAPOVIJEDI

Na sakrament sv. ženidbe pripremaju se:

Martin Turković rođen 1992. u Zadru od oca Zlatka i majke Marije r. Kinda i Marica Režan rođena 1994. u Zadru od oca Miroslava i majke Leonarde r. Šango. Oboje iz naše župe. Vjenčanje je 25. lipnja u 18,00.

BISKUPSKO REĐENJE U ZADRU

U subotu 25. lipnja u 11,00 sati bit će u katedrali u Zadru biskupsko ređenje Mons. Milana Zgrablića, imenovanoga nadbiskupa koadjutora.BISKUPSKA SLUŽBA U CRKVI (iz katekizma katoličke crkve)        “Tako crkvenu od Boga ustanovljenu službu vrše u raznim redovima oni koji se već u starini zovu biskupima, prezbiterima, đakonima”. Katolički nauk, izražen kroz liturgiju, kroz Učiteljstvo i trajnu praksu Crkve priznaje da postoje dva stupnja ministerijalnog sudjelovanja u Kristovu svećeništvu: biskupstvo i prezbiterat. Đakonat je njima na pomoć i služenje. Zato izraz sacerdos u sadašnjoj praksi označava biskupe i prezbitere, a ne i đakone. Međutim, katolički nauk uči da se stupnjevi sudjelovanja u svećeništvu (biskupstvo i prezbiterijat) kao i stupanj služenja (đakonat) podjeljuju sakramentalnim činom zvanim “ređenje” tj. sakramentom Reda: “Neka svi poštuju đakone kao Isusa Krista, a tako i biskupa, koji je slika Oca, te prezbitere kao Božje vijeće i kao zbor apostola: bez njih nema Crkve” (KKC, 1554). “Između različitih onih služba koje se od prvih vremena vrše u Crkvi, prema svjedočanstvu Predaje, prvo mjesto ima služba onih koji, postavljeni za biskupe, po neprekinutom nasljedstvu imaju mladice od apostolskog sjemena” (KKC, 1555). Da ispune tako uzvišeno poslanje, “apostole je Krist obdario posebnim izljevom Duha Svetoga koji je sišao na njih, a sami su polaganjem ruku predali svojim pomoćnicima duhovni dar, koji je sve do nas došao u biskupskom posvećenju” (KKC, 1556). Drugi vatikanski koncil pak uči “da se biskupskim posvećenjem dijeli punina sakramenta Reda, koju liturgijski običaj Crkve i glas svetih Otaca zove najvišim svećeništvom, vrhuncem [“Summa“] svete službe” (KKC, 1557). “Biskupsko posvećenje daje sa službom posvećivanja također službe poučavanja i upravljanja (…). Budući da se polaganjem ruku i riječima posvećenja daje milost Duha Svetoga i utiskuje se biljeg, biskupi na odličan i vidljiv način imaju ulogu samoga Krista Učitelja, Pastira i Svećenika, te djeluju u njegovoj osobi” (in Eius persona agant). “Biskupi su prema tome, po Duhu Svetomu koji im je dan, postali pravi i autentični učitelji vjere, svećenici i pastiri” (KKC, 1558).“Članom biskupskoga zbora postaje se po sakramentalnom posvećenju i po hijerarhijskom zajedništvu s Glavom i članovima Kolegija”. Na značaj i kolegijalnu narav biskupskog reda upućuje i stari običaj da više biskupa sudjeluje u posveti novog biskupa. Danas se za zakonito ređenje biskupa traži poseban pristanak Rimskog biskupa kao vrhovne vidljive veze zajedništva pojedinačnih Crkava u jednoj Crkvi i kao jamstvo njihove slobode (KKC, 1559). Svaki biskup, kao Kristov namjesnik, ima pastirsku brigu za partikularnu Crkvu koja mu je povjerena, ali istodobno kolegijalno sa svom svojom braćom u biskupstvu ima brigu za sve Crkve: “Iako je pojedini biskup pastir samo onog dijela stada koje mu je povjereno, ipak kao zakoniti nasljednik apostola, po božanskoj ustanovi, suodgovoran je za apostolsko poslanje opće Crkve” (KKC, 1560). Iz svega što je rečeno vidi se zašto euharistija koju slavi biskup ima sasvim posebno značenje kao znak Crkve okupljene oko oltara pod predsjedanjem onoga koji vidljivo predstavlja Krista, Dobroga Pastira i Glavu Crkve (KKC, 1561).