Nedjelja, 10. ožujka – ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8:00; te u 10:30 sati
Pobožnost križnoga puta u crkvi sv. Roka u 17:30 sati
Večernja sv. Misa u crkvi sv. Roka u 18:00 sati
Ponedjeljak, 11. ožujka
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 18:00 sati (zajedničke nakane)
Utorak, 12. ožujka
Posjet bolesnika od 8:30 sati
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 18:00 sati
Srijeda, 13. ožujka
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8:00 sati

Četvrtak, 14. ožujka
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 18:00 sati
Euharistijsko klanjanje u crkvi Velike Gospe u 20:00 sati
( za vrijeme klanjanja bit će prilika za sv. Ispovijed )
Petak, 15. ožujka
Pobožnost križnoga puta u crkvi V. Gospe u 17:30 sati te sv. Misa
Nakon sv. Mise bit će susret naših ministranata
Subota, 16. ožujka
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8:00 sati
Nedjelja, 17. ožujka – PETA KORIZMENA NEDJELJA
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8:00 te u 10:30 sati
Križni put od crkve sv. Roka do crkve sv. Ivana u Punti u 16:00 sati
Večernja sv. Misa u crkvi sv. Roka u 18:00 sati

SUSRET MINISTRANATA U SJEMENIŠTU

U subotu 16. ožujka u sjemeništu „Zmajević“ u Zadru bit će susret
ministranata. Program započinje u 9:00 sati te traje do 18:00 sati.

KRIŽNI PUT OD CRKVE SV. ROKA DO CRKVE SV. IVANA
U nedjelju 17. ožujka (Peta korizmena nedjelja) bit će pobožnost
križnoga puta od crkve sv. Roka do crkve sv. Ivana u Punti s početkom
u 16:00 sati. Odazovimo se u što većem broju da zajedno hodamo sa
Isusom. Na ovaj križni put posebno su pozvani ovogodišnji krizmanici i
njihovi kumovi.

OBAVIJEST

Aktiv dragovoljnih darivatelja krvi Općine Bibinje organizira izlet dana
19., 20. i 21. travnja 2024. Svi zainteresirani članovi aktiva D.D.K. neka
se jave voditelju aktiva Branku Vuici – Vuji mob: 091 8882347

EVO SAD JE VRIJEME MILOSNO, EVO SAD JE VRIJEME

SPASA!

Živjeti u njegovu svjetlu

Jeste li se ikada vozili autom kroz dugi tunel? Tko izlazi iz tunela, taj
mora priviknuti svoje oči na svjetlo. Treba neko vrijeme, da opet jasno
vidimo. Svakom je jasno da kod svjetla vid bolje funkcionira nego kad
je tama: konture su oštrije, neznatne stvari se brže prepoznaju. Ono što
je u tami i u sjeni bilo skriveno, na svjetlu postaje vidljivo. Današnje
Evanđelje upućuje nas na to, da je svjetlo došlo na svijet. Prisjetimo se
Božića kad smo slušali početak Ivanova evanđelja. Tamo se kaže “…. i
život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.”
(Iv 1,4b-5) i dalje “Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka,
dođe na svijet. On bijaše na svijetu i svijet po njemu posta, i svijet ga ne
upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.” Riječima Ivanova
proslova koje nam odzvanjaju u ušima i današnjim Evanđeljem važno se
zapitati: prepoznajemo li mi ovo svjetlo? ili bolje: želimo li (stvarno)
prepoznati ovo svjetlo i priznati ga? U korizmenom vremenu smijemo
se pripremiti za Uskrs i dublje razložiti svoju vjeru. Možemo osjetiti da
naša vjera prosvjetljuje naš život Isusovim svjetlom i da smo također
svjesni tamnih strana i pogrešaka, i da sve to smijemo donijeti u nadi da
će nam on oprostiti. Korizmeno vrijeme od samih početaka Crkve bilo
je vrijeme posebne pripreme za oproštenje grijeha u krštenju i činu
pokore već krštenih kršćana, i poziva nas da stupimo k svjetlu Božjemu
i javno i časno se suočimo s tim svjetlom i tako s Isusom Kristom
prinesemo svoj život, naše misli i djela pred Boga. Dobro je, da nas
četvrta korizmena nedjelja, koja nosi ime Laetare – radujte se, želi
ohrabriti za pomirenje s Bogom, kako bismo oslobođeni od zla, radosno
mogli slaviti Uskrs i Krista istinsko svjetlo svijeta unijeti u naša srca i u
naš život. Kao što naše oči na izlasku iz tunela trebaju neko vrijeme, da
se ponovno priviknu na svjetlo, tako i mi možemo vjerovati, da iz tame
naših pogrešaka i slabosti možemo stupiti u svjetlo Božje ljubavi, u
kojoj se izmirujemo s nama samima, s našim bližnjima i s Bogom.
Živimo stoga u njegovom svjetlu i od njegova svjetla.