Nedjelja, 28. prosinca – SVETA OBITELJ
Sv. Mise u crkvi Velike Gospe u 8 sati, u 10 i 30 sati (zbor mladih). Večernja sv. Misa bit će u 16 i 30 sati u crkvi sv. Roka.

Ponedjeljak, 29. prosinca
U crkvi Velike Gospe sv. Misa u 16 i 30 sati.

Utorak, 30. prosinca
U crkvi sv. Roka sv. Misa u 16 i 30 sati.

Srijeda, 31. prosinca – SV. SILVESTAR
U crkvi sv. Roka sveta Misa u 16 i 30 sati preko koje ćemo zahvaliti dragome Bogu za proteklu godinu koja je iza nas.
PJEVAMO PUČKI TEBE BOGA HVALIMO.

Četvrtak, 01.siječnja – MARIJA BOGORODICA
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 10 i 30 sati. (župni zbor) Večernja sv. Misa bit će u 16 i 30 sati u crkvi sv. Roka.

Petak , 02. siječnja – PRVI PETAK
Večernja sveta Misa bit će u 16 i 30 sati u crkvi Velike Gospe.
KLANJANJE ZA MLADE U 21 SAT U CRKVI VELIKE GOSPE.

Subota, 03. siječnja – IME ISUSOVO
Sveta Misa u crkvi sv. Roka u 8 sati.

Nedjelja, 04. siječnja – 2. NEDJELJA PO BOŽIĆU
Sv. Mise u crkvi Velike Gospe u 8 sati, u 10 i 30 sati (župni zbor). Molitva za naše mile i drage pokojne bit će na starome groblju u 15 i 30 sati. Večernja sv. Misa bit će u 16 i 30 sati u crkvi sv. Roka.

DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE ORGANIZIRA SE U SUBOTU 3. SIJEČNJA S POČETKOM U 10 SATI U SAMOSTANU ČASNIH SESTARA. POTREBNO SE PRIJAVITI RADI ORGANIZACIJE RUČKA.
PRIJAVE DO PETKA