Nedjelja, 21. rujna – 25 NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. mise u crkvi Velike Gospe u 8 sati, u 10 i 30 sati (župni zbor). Večernja sv. misa bit će u 18 sati u crkvi sv. Roka.

  

Ponedjeljak, 22. rujna

Sveta misa u crkvi Velike Gospe u 18 sati. (ZAJEDNIČKA)

 

Utorak,  23. rujna

U crkvi sv. Roka sv. misa u 8 sati.

SUSRET NAŠIH VJEROUČITELJA U 18 SATI U ŽUPNOJ KUĆI.

 

Srijeda, 24. rujna – GOSPA OD OTKUPLJENJA

Sveta misa u  18  sati u crkvi Velike Gospe.  

 

Četvrtak,  25.  rujna

Sveta misa u  18  sati u crkvi Velike Gospe.

 

Petak , 26.  rujna – SV. KUZMA I DAMJAN

Sveta misa u  18  sati u crkvi Velike Gospe.

 

Subota, 27. rujna

U crkvi sv. Roka sv. misa u 8 sati.

 

Nedjelja, 28. rujna – 26 NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. mise u crkvi Velike Gospe u 8 sati, preko koje će biti zaziv Duha Svetoga za novu školsku i akademsku godinu, u 10 i 30 sati (zbor mladih). Večernja sv. misa bit će u 18 sati u crkvi sv. Roka.

SAKRAMENT SVETE ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI:

U SUBOTU: MIRJANA SORIĆ I VELIMIR BUTURIĆ U CRKVI SV. ROKA U 18 I 30 SATI. ČESTITAMO!