Bibinje, 24. VII. – 31. VII. 2022.

Nedjelja, 24. 07. – 17. kroz god. /dan djedova, baka i starijih osoba/
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u: 8,00; 10,30 i u 19,00 sati
Ponedjeljak, 25. srpnja – Sv. Jakov
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00 sati (zajedničke nakane)
Utorak, 26. srpnja – Sv. Joakim i Ana, roditelji BDM
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8,00 sati
Srijeda, 27. srpnja
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00 sati
Četvrtak, 28. srpnja
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8, 00 sati.
Petak, 29. srpnja – Sv. Marta, Marija i Lazar iz Betanije
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00 sati.
Subota, 30. srpnja
Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 8,00 sati
Nedjelja, 31. srpnja – 18. kroz godinu
Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u: 8,00; 10,30 i u 19,30 sati

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
Ove godine održat će se susret hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru
pod geslom “Gore srca”. Susret će se održati 17. rujna. Sve
informacije vezane uz Susret bit će moguće pratiti na web stranici i
društvenim mrežama. Susret se ove godine održava po jedanaesti put po
odluci Hrvatske biskupske konferencije. Svaki susret okuplja tisuće
mladih iz svih hrvatskih (nad)biskupija i katoličkih misija. Mladi koji
su zainteresirani (od 14 do 30 godina) i žele sudjelovati na ovom
Susretu neka se što prije jave svome župniku (do 8. kolovoza) i neka
pozovu svoje vršnjake. Kao župa ćemo organizirati autobus za ovaj
susret i tako se pridružiti drugim župama.
MOLITVA DJEDOVA I BAKA
(u prigodi 2. Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se slavi

 1. srpnja 2022. blizu blagdana sv. Joakima i Ane)
  Zahvaljujem ti, Gospodine, za blagoslov dugog života,
  jer onima koji se tebi utječu, uvijek daješ da rod donose.
  a ne napuštaj me kada mi sile malakšu.
  Nauči me gledati s nadom budućnost koju mi daješ,

poslanje koje mi povjeravaš
i da ti neprestance pjevam hvale.
Učini me tvorcem revolucije nježnosti,
da se s ljubavlju brinem o svojoj unučadi
i svim malenima koji u Tebi traže zaklon.
Zaštiti, Gospodine, papu Franju
i podari Crkvi svojoj
da oslobodi svijet od samoće.
Upravi korake naše na put mira. Amen!

 1. SRPNJA DOLAZE MLADIĆI IZ KOMUNE
  U nedjelju 31. srpnja će doći u našu župu mladići iz komune u Nuniću.
  Oni će na kraju Mise imati svoje svjedočanstvo, te će prodavati svoj
  med i suvenire koje izrađuju. Kupnjom im pomažemo u njihovoj borbi
  protiv ovisnosti. Obavijestite i druge, posebno one koji su ovisnici.

Lk 11, 1 – 13 ( 17. NKG )

Četiri su značajke jezika molitve: jednostavnost, iskrenost, sabranost i
zajedništvo. Jednostavnost. Molitva nije neki uzvišeni, posebni jezik, pun
‘svetih fraza’, recitacije i formalnosti. Isus se obraćao Bogu (‘Abba’)
jednostavnim riječima i materinjim jezikom. ‘Oče naš’ je molitva izrečena na
pučkom aramejskom jeziku, a ne na ‘svetom jeziku’. Nikakav ‘govor u
jezicima’, nikakve spektakularne molitve ne nalazimo kod Isusa. Naprotiv,
izričito poziva da naša molitva bude skrovita, u tajnosti (Mt 6,6), kratka – bez
floskula, mnoštva riječi i blebetanja (Mt 6,7). Molitva dolazi iz unutarnje
spontanosti, iz obične svakidašnjice, izrečena najvlastitijim riječima: glasna ili
nijema, nemoćna da se izreče, kao vapaj i hvala, zaustavljena na rubu usana.
Iskrenost. Molitva nije pobožna poza, nego iskren stav. Iskrenost je temeljni
čin molitve. Ne možemo drukčije nego u molitvi krenuti od samih sebe,
oslobođeni od laži, lažnih veličina, krivih skromnosti, istina i zabluda o sebi,
uloga i poziva. U Bogu kao u zrcalu vidim stvarnost svoga srca i dubine
nesvjesnoga. Iskrena samospoznaja uvjet je da se može moliti. Nijedan iskrena
molitva ne propada, jer Bog vjerno sluša. Sabranost. Čovjek često živi u stanju
rastresenosti. Molitva je uvježbavanje u uvijek novoj sabranosti i
usredotočenosti, u nezaboravu otajstva koje nas okružuje. Nenavikao gledati
unutar sebe, jer je sav okrenut prema vani, čovjek se gubi u vanjskom, u
natjecanju da bude viđen. Molitva je uranjanje u sebe, vraćanje k sebi,
osvješćivanje, nutarnja tišina. Sabranost objedinjuje u sebi sve dimenzije:
razum, volju i osjećaj, iskustvo i misao, vanjsko i unutarnje. Sabrati se znači
biti sjedinjen. Tada se, poput pozvanih u Svetom pismu, može reći ‘Evo me’
(1 Sam 3,4). Zajedništvo. Na zemlji smo jedni drugima put prema Bogu, ali
često i zapreka na tom putu. Smetnja smo jedni drugima jer smo nepročišćeni,
sebični, u sebe zatvoreni. Teško ulazimo u svijet bližnjih. Rijedak je istinski
susret. Molitva je unutarnja snaga sveobuhvatnog zajedništva s Bogom i
ljudima, ‘povezanost duša’ koja uklanja neprijateljstva, nadilazi predrasude,
potiče na dijalog i pomirenje. Isus izričito zahtijeva, kao uvjet svake kršćanske
molitve, spremnost na praštanje. Autentičnost molitve mjeri se stoga
sposobnošću prijateljevanja i zajedništva pa je jezik molitve poziv na
odgovornost za svijet i zajedničko dobro. Evanđelist Luka u današnjem
evanđeoskom odlomku unio je malu izmjenu u postojeći tekst: umjesto
«dobrima» (kako stoji u Mt 7, 11.), kod Luke čitamo: «Koliko li će više Otac s
neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!» Dar Duha Svetoga je
najizvrsnije «dobro». Dar Duha Svetoga snaga je Neba unutar nas. Svaka
molitva otvara čovjeka za dar Duha Svetoga koji zacjeljuje naše rane i uzdiže
našu svijest. Primanje Duha Svetoga primanje je snage Božje.
fra Anđelko Domazet