Stari običaji i tradicija u našem se mjestu izrazito njeguju a posebno kvartovske kolede na Badnjak.