Škola je posljednjih godina došla do brojke od 17 ili 18 razrednih odjeljenja i 400 učenika, zbog čega se i prišlo dogradnji učionica, adaptaciji kotlovnica i pročelja škole. Rad u jednoj smjeni bit će velika prednost u odnosu na brojne škole u Županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj, kazala je ravnateljica Mirka Sikirić.Kako će se nastava odvijati u jutarnjoj smjeni, ovisno o željama učenika i roditelja, poslijepodne će se moći održavati slobodne aktivnosti, izborna nastava i drugi rekreativni sadržaji. Dakako, rad u jednoj smjeni otvara brojne mogućnosti, a jedna je i otvaranje produženog boravka.Sam pčetak evo u galeriji