Obavijesti

Glasnik župe sv Roka Bibinje, 23. VIII. 2020. – 30. VIII. 2020.

LEOL3474

Nedjelja, 23. kolovoza – 21. kroz godinu

Sv. Misa u crkvi velike Gospe u:  8,00; 10,30 i 19,00 sati

 

Ponedjeljak, 24. kolovoza – sv. Bartol, apostol; bl. Miroslav Bulešić

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 19,00 sati (zajedničke nakane)

 

Utorak, 25. kolovoza    

Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19,00 sati

 

Srijeda, 26. kolovoza

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8, 00 sati

 

Četvrtak, 27. kolovoza – sv. Monika

Sv. Misa u crkvi sv. Roka u 19,00 sati. Nakon Mise euharistijsko klanjanje.

 

Petak, 28. kolovoza – sv. Augustin

Sv. Misa  u crkvi Velike Gospe u 19,00 sati

 

Subota, 29. kolovoza – Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

Sv. Misa pokraj crkve sv. Ivana u Punti  u 18,30 sati  (krunica u 18,00 sati)

 

Nedjelja, 30. kolovoza – 22. kroz godinu

Sv. Misa u crkvi Velike Gospe u 8,00; 10,30 i 19,00 sati

 

ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

Župna kateheza (vjeronauk) za prvopričesnike bit će u crkvi Velike Gospe u subotu 29. kolovoza  prema ovom rasporedu: 3AC u 9,00, a 3BC u 10,00 sati.

 

    PREPORUKE U VREMENU OPASNOSTI OD KORONA VIRUSA

Mjerodavne vlasti nas pozivaju na oprez. U našoj župi Misa je nedjeljom u crkvi Velike Gospe (u 8,00; 10,30 i 19,00 sati), gdje je veći prostor i gdje vjernici mogu biti udaljeni jedni od drugih. Na Misi ne pružamo ruke u znak mira i pričest se dijeli na ruku. Ispovijed  je  prije Mise u  kripti. Vjernici mogu sudjelovati na Misi i u dvorištu crkve  udaljeni jedni od drugih, slušajući preko razglasa.  Na ulazu u crkvu treba dezinficirati ruke. 

 

 ŽUPNIKOVA ZAHVALA

 Hvala Bogu, našoj nebeskoj Majci i sv. Roku što smo i ove godine, iako u izvanrednim okolnostima, proslavili svetkovinu Velike Gospe i sv. Roka. Hvala svima koji su pomogli u organizaciji i slavlju ovih svetkovina. Zahvaljujem biskupu krčkom Mons. Ivici Petanjku koji je predvodio svečanu Misu na blagdan sv. Roka kao i drugim svećenicima koji su predvodili mise na Veliku Gospu i sv. Roka, onima koji su predvodili trodnevnicu, ispovijedali ili sudjelovali u koncelebraciji.  Za uređenje crkve Velike Gospe i sv. Roka zahvaljujem: Duški Lisica, Ani Rašić, Frani Šindiji, Antoniju Sekuli, Ani Kandić, Dariji Lisica, Kristini Sikirić, Aniti Šindija, Jagodi Šimunić i Anti Šindiji.  Hvala komunalcima koji su napravili binu pokraj crkve sv. Roka. Hvala Općini za dar Biskupu i Marinu Braliću za sliku. Hvala pjevačima na čelu sa Duškom Lisica koji su predvodili liturgijsko pjevanje i čine to nedjeljom i blagdanom. Hvala dječjem zboru i zboru mladih. Hvala Anti Plavčiću koji je postavio razglas. Hvala Branku Vuici i Nevenu Braliću. Hvala ministrantima, te svima onima koji su aktivno sudjelovali u procesiji na blagdan sv. Roka, noseći kip, barjake, zastave, koji su bili redari, koji su luncijali ili su pomogli na drugi način. Hvala časnim sestrama i Marijinoj Legiji. Hvala konobi “Ribar Jere” za pripremljeni ručak za svećenike. Nadasve hvala onima koji su se iskreno molili i pobožno sudjelovali u liturgijskim slavljima. Bilo bi sve u najboljem redu da nisu neki sa strane glasno pričali za vrijeme Mise, koju je imao Biskup, i tako ometali obred.