Aktualno Izdvojeno

Ekološke akcije RK sv.Roko

IMG_2152w

RK Sv Roko je organizirao ekološku akciju čišćenja podmorja mjesnih lučica u Ražancu i Salima i to 21.04. te predavanja u petak 20.04 u mjesnoj knjižnici J.Barakovića u Ražancu s početkom u 18h i to: mr.sc Mirna Petricioli-Ukrasno drveće i njegova uporaba u vrtovima i okučnicama te dr.sc.Smiljan Gluščević-Počeci i razvoj hidroarheologije na hrvatskoj obali Jadrana.
U Salima 21.04 uz već spomenutu ekološku akciju održali smo s početkom u 10h promociju  4 promotivna plakata velikog formata ronilačko-biološko interesantnih lokacija unutar PP Telaščica,izložbu 50 podmorskih fotografija nastalih tijekom izrade plakata,predavanje dr-Tatjane Bakran Petricioli-Priručnik za inventarizaciju morskih vrsta i staništa te Donat Petricioli-Morem preplavljene spilje Dugog otoka te likovne radionice OŠ Petar Lorini iz Sali!
U tijeku ekološke akcije čišćenja podmorja saljske luke izvađeno je dosta smeća međutim isto tako je utvrđena prisutnost ogromne količine smeća te su započeti dogovori o organiziranju sljedeče akcije negdje 19.05 2012!
Treći tim RK Sv.Roko od 3ronioca sa brodom je bio na osiguranju padobranskih skokova kod orgulja u subotu 21.04!

Kao što vidite RK Sv.Roko je kao udruga bio angažiran istodobno na 3 lokacije diljem Županije povodom Županijskih dana!